Bestyrelsen

Bestyrelsen er sammensat af 5 personer som vælges ved den ordinære generalforsamling for en periode af to år. Der er skiftevis to og tre bestyrelsesmedlemmer på valg. Bestyrelsen er konstitueret på følgende måde:

Post Navn
 Formand  
 Næstformand  
 Kasserer  
 Materiel/vedligehold  
 Sekretær  

Arbejdet i bestyrelsen omfatter 5-6 bestyrelsesmøder om året. De afholdes hos bestyrelsesmedlemmerne på skift. Udgifter til møderne betales af klubben. Møderne bruges primært til at planlægge de aktiviteter der er i programmet. Aktiviteterne er indskrevet i et Årshjul og til planlægningen bruger vi To-do lister, der sikrer at vi får alle detaljer med og at vi får opgaverne ligeligt fordelt. I november begynder vi at planlægge næste sæsons program så det er klar til omdeling sammen med invitationer til generalforsamlingen i februar måned.

Er du interesseret i at vide mere så skriv til os under Kontakt her på siden, eller kontakt os på Facebook.